Stanisław Paradysz
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przedstawienie informacji o 1634 nowych zakładach przemysłowych zatrudniających 100 i więcej osób, zbudowanych w Polsce w latach 1949–1988 i o 2276 zakładach tej samej wielkości istniejących przed 1949 r. oraz o transformacji tych przedsiębiorstw po 1989 r. W artykule opisano badanie statystyczne zakładów przemysłowych, omówiono uprzemysłowienie kraju, skalę i przyczyny likwidacji zakładów przemysłowych po 1989 r. Ponadto omówiono stan przemysłu po 25 latach transformacji oraz przybliżono początki reindustrializacji Polski. Artykuł uwzględnia wyniki badania statystycznego przeprowadzonego w 3910 zakładach przemysłowych w latach 1988–2014. Wykorzystano również dane z Rocznika Statystycznego Przemysłu 1989 dotyczące potencjału produkcyjnego przemysłu w 1988 r. Potencjał produkcyjny zakładów określono wartością środków trwałych produkcyjnych, produkcją sprzedaną i zatrudnieniem, co pozwala na obliczanie istotnych wskaźników majątkochłonności produkcji, technicznego uzbrojenia pracy oraz wydajności pracy.

SŁOWA KLUCZOWE

industrializacja, przemysł, uprzemysłowienie Polski, transformacja przemysłowa, zakłady przemysłowe

BIBLIOGRAFIA

Balcerowicz L. (2014), Musimy bić się o sukces, wywiad, dodatek specjalny „Rzeczpospolitej” z 17 grudnia

Bugaj R. (2014), Była rozsądna alternatywa, „Rzeczpospolita” z 17 grudnia

Cieślak-Wróblewska A. (2014), Gorzki lek pomógł na śmiertelną chorobę, „Rzeczpospolita” z 17 grudnia

Furmańczyk D. (2015), Przemysł będzie dźwignią wzrostu, „Gazeta Prawna” z 10 lutego

Karpiński A., Paradysz S., Soroka P., Żółtkowski W. (2013), Jak powstawały i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce, Wydawnictwo „Muza”, Warszawa

Karpiński A., Paradysz S., Soroka P., Żółtkowski W. (2015), Od uprzemysłowienia w PRL do deindustrializacji kraju, Wydawnictwo „Muza”, Warszawa

Kieżun W. (2012), Patologia transformacji, Poltekst Sp. z o.o., Warszawa

Kołodko G. (2014), Nędza „szokowej terapii”, „Rzeczpospolita” z 15 grudnia

Olechowski J. (2014), Sektor wagi ciężkiej, „Newsweek” z 1—7 grudnia

Rocznik Statystyczny Przemysłu 1989 (1989), GUS

Samaddar S. (2015), Popyt na stal będzie rosnąć, „Rzeczpospolita” z 21 stycznia

Żakowski J. (2014), Jedna recepta dla wszystkich, „Rzeczpospolita” z 17 grudnia

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)