Kamil Wilak
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Panel rotacyjny zastosowany w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) powoduje, że błędy estymacji cech rynku pracy mogą być ze sobą skorelowane. Wiedza na temat autokorelacji jest ważna w kontekście estymacji trendu parametrów rynku pracy. Nieuwzględnienie autokorelacji może skutkować tym, że krzywa trendu będzie obarczona wahaniami charakterystycznymi dla procesów autoregresyjnych. Błędy estymacji nie są obserwowalne, zatem nie jest możliwe oszacowanie współczynników ich autokorelacji za pomocą klasycznych estymatorów. W artykule opisano dostosowanie metody szacowania współczynników autokorelacji błędów (zaproponowanej przez Pfeffermanna i współpracowników) do schematu rotacyjnego w BAEL. Następnie metodę tę wykorzystano do estymacji współczynników autokorelacji w błędach oszacowania stopy bezrobocia w woj. wielkopolskim dla sześciu domen określonych przez płeć i wiek.

SŁOWA KLUCZOWE

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, BAEL, rynek pracy, metody estymacji, stopa bezrobocia, badanie panelowe z panelem rotacyjnym, autokorelacja błędów

BIBLIOGRAFIA

Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski; III kwartał 2012 (2013), GUS

Bell P. A., Carolan A. M. (1998), Trend estimation for small areas from a counting surveys with controlled sample overlap, „Working papers in econometrics and applied statistics”, Australian Bureau of Statistics, No. 98/1

Griffiths R., Mansur K. (2001), Current Population Survey Sampling Error Autocorrelations, U.S. Census Bureau

Pfeffermann D., Feder M., Signorelli D. (1997), Estimation of Autocorrelations of Survey Errors with Application to Trend Estimation in Small Areas, „Journal of Business & Economic Statistics”, No. 16/3

Yu M., Mantel H. (1997), Trend estimation for the Canadian Labour Force Survey, Statistics Canada

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)