Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik , Anna Nicińska
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Dane z badania panelowego SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), rozszerzonego w trzeciej rundzie panelu SHARELIFE, ukazują, że wydarzenia z przeszłości mają znaczenie dla kształtowania się bieżącej oraz zdrowotnej i ekonomicznej sytuacji osób w wieku co najmniej 50 lat, żyjących w Europie. Samoocena stanu zdrowia i siła uścisku dłoni istotnie różniły się w zależności od stanu zdrowia i statusu ekonomicznego w dzieciństwie, doświadczenia zdobytego w okresach pogorszenia zdrowia i opieki medycznej w wieku dorosłym. W przypadku osób o najniższym statusie ekonomicznym w dzieciństwie stratyfikacja nie zmieniła się w wieku późniejszym. Złe lub tylko zadowalające zdrowie w dzieciństwie wiązało się z niskimi dochodami gospodarstwa domowego w wieku późniejszym, czego nie obserwowano w okresach pogorszenia się zdrowia w wieku dorosłym.

SŁOWA KLUCZOWE

sytuacja społeczno-ekonomiczna, stan zdrowia ludności, analiza statystyczna, zdrowie, historie życia

BIBLIOGRAFIA

Barker D. J. P. (1998), Programming the baby, [w:] Mothers, babies and health in later life, (red.) D. J. P. Barker Churchill Livingstone, Edinburgh

Benzeval M., Judge K. (2001), Income and health: the time dimension, „Social Science and Medicine”, Vol. 52

van den Berg G. J., Lindeboom M., Portrait F. (2006), Conjugal bereavement effects on health and mortality at advanced ages, IZA Discussion Paper, No. 2358

Börsch-Supan A., Jürges H. (red.) (2005), The Survey of Health, Aging, and Retirement in Europe — Methodology, MEA, Mannheim

Domański H. (2009), Stratyfikacja a system społeczny w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 2

Heckman J. J., Masterov D. V. (2007), The productivity argument for investing in young children, NBER Working Paper, No. 13016

Kuh D., Cooper R., Hardy R., Richards M., Ben-Shlomo Y. (2013), A life course approach to healthy aging, Oxford Press, Oxford

Kunst A. E., Mackenbach J. P. (1994), The size of mortality differences associated with educational level in nine industrialized countries, „American Journal of Public Health”, Vol. 84

Palloni A., Milesi C., White R. G., Turner A. (2009), Early childhood health, reproduction of economic inequalities and the persistence of health and mortality differentials, „Social Science and Medicine”, Vol. 68

Power C., Manor O., Matthews S. (1999), The duration and timing of exposure: effects of socioeconomic environment on adult health, „American Journal of Public Health”, Vol. 89

Rantanen T., Guralnik J. M., Foley D., Masaki K., Leveille S., Curb D. J., White L. (1999), Midlife hand grip strength as a predictor of old age disability, „Journal of the American Medical Association”, Vol. 281

Trzeciak P., Zembala M., Szyguła-Jurkiewicz B., Zębik T. (2007), Kiedy i dlaczego pacjent po operacjach wad serca wymaga specjalnego postępowania i opieki, także ze strony stomatologa. Infekcyjne zapalenie wsierdzia, „Czasopismo Stomatologiczne”, Vol. 60, No. 4

Wadsworth M. (1997), Health inequalities in the life course perspective, „Social Science and Medicine”, Vol. 44

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)