Tomasz Grabia
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest porównanie sytuacji finansów publicznych w dwunastu największych gospodarkach europejskich, tj. Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Holandii, Szwajcarii, Szwecji, Norwegii, Polsce, Belgii i Austrii. Oprócz wskaźników zadłużenia i salda budżetowego analizie poddano wskaźniki wydatków społecznych i publicznych oraz przychodów budżetowych ogółem, a także przychodów z podatków majątkowych i dochodowych oraz związanych z produkcją i importem. Ponadto wskazano najważniejsze determinanty ogólnoeuropejskiej tendencji permanentnego wzrostu zadłużania się państw.

SŁOWA KLUCZOWE

finanse publiczne, produkt krajowy brutto (PKB), analiza porównawcza, statystyka międzynarodowa

BIBLIOGRAFIA

Alesina A. (2010), Fiscal Adjustments: lessons from recent history, prepared for the Ecofin meeting in Madrid, April 2010, http://www.economics.harvard.edu

Gaudemet P. L., Molinier J. (2000), Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Gill I. (2012), 5 mitów o Europie, superpotędze stylu życia, „Gazeta Wyborcza”, 29.10.2012 r.

Giudice G., Turrini A., Veld J. (2003), Can fiscal consolidations be expansionary in the EU? Ex- -post evidence and ex-ante analysis, „Economic Papers”, No. 175, European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affair, Brussels

Marczuk I. (2012), Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013, „Wiadomości Statystyczne”, GUS, nr 12

Owsiak S. (2006), Finanse publiczne, Teoria i praktyka, Warszawa

Reinhart C. M., Rogoff K. S. (2010), Growth in a Time of Debt, „American Economic Review”, No. 100

Report for Selected Countries and Subjects (2013), World Economic Outlook Database, April 2013, International Monetary Fund

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0