Justyna Wiktorowicz
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Wydłużenie okresu aktywności zawodowej stanowi jeden z ważniejszych kierunków polityki społecznej w krajach europejskich. Znaczna grupa, choć malejąca, starszych ludzi korzysta z wcześniejszych emerytur lub szczególnych rozwiązań uprawniających do emerytury w wieku znacznie niższym niż ustawowy wiek emerytalny. Skutkuje to tym, że co trzeci Polak w wieku 45–69 lat jest na emeryturze. Celem artykułu jest analiza skali i zakresu dezaktywizacji zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 45–69 lat oraz jej uwarunkowań. Wykorzystano przede wszystkim wyniki ogólnopolskiego badania „Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce”, sfinansowanego z funduszy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

SŁOWA KLUCZOWE

aktywność zawodowa ludności, wiek emerytalny

BIBLIOGRAFIA

Bałandynowicz-Panfil K. (2010), Znaczenie aktywności zawodowej dla jakości życia osób starszych, [w:] D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź

Bosworth B. P., Burtless G., Steuerle E. (2000), Lifetime Earnings Patterns, the Distribution of Future Social Security Benefits, and the Impact of Pension Reform, „Social Security Bulletin”, Vol. 63(4)

Burtless G. (2013), The Impact of Population Aging and Delayed Retirement on Workforce Productivity, Working Paper 2013-11, Chestnut Hill, MA, Center for Retirement Research at Boston College

Emerytury i renty w 2012 r. (2013), GUS

Khan M. R., Rutledge M. S., Wu A. Y. (2014), How Do Subjective Longevity Expectations Influence Retirement Plans?, Working Paper 2014-01, Chestnut Hill, MA, Center for Retirement Research at Boston College

Kotowska I. E., Matysiak A., Styrc M., Pailhé A., Solaz A., Vignoli D. (2010), Second European Quality of Life Survey. Family life and work, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Luksemburg

Kotowska I. E., Wóycicka I. (red.) (2008), Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym. Raport z badań, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa

Kryńska E., Krzyszkowski J., Urbaniak B., Wiktorowicz J. (red.) (2013), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy, Uniwersytet Łódzki

Liwiński J., Giza-Poleszczuk A., Góra M., Sztanderska U. (2008), Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa

Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. Część I. Ludność, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (2013), GUS

Makowiec-Dąbrowska T. (2002), Wiek jako determinanta zdolności do pracy ze szczególnym uwzględnieniem wysiłku fizycznego, [w:] J. T. Kowaleski, P. Szukalski, Proces starzenia się ludności — potrzeby i wyzwania, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź

Mikulec A. (2013), Propozycja klasyfikacji powiatów pod względem uwarunkowań lokalnego rynku pracy wobec osób w wieku 45+ z wykorzystaniem analizy skupień, [za:] A. Krzewińska, J. Wiktorowicz, Aneks metodologiczny Diagnozy obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce, Uniwersytet Łódzki

Perek-Białas J., Stypińska J. (2010), Łączenie pracy i opieki nad osobą starszą — wpływ na jakość życia opiekuna, [w:] D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź

Przejście z pracy na emeryturę w 2012 r. (2013), GUS

Ptaszyńska B. (2012), Dezaktywizacja zawodowa społecznym skutkiem transformacji, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)