Mirosław Gorczyca
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono sytuację mieszkaniową na Słowacji w 2011 r. w porównaniu do lat ubiegłych. Omówiono uwarunkowania rozwoju mieszkalnictwa oraz przedstawiono informacje o rozmiarach, strukturze i standardzie budownictwa mieszkaniowego na tle sytuacji gospodarczej Słowacji. Autor porównał także mierniki charakteryzujące mieszkalnictwo w Polsce i na Słowacji.

SŁOWA KLUCZOWE

budownictwo mieszkaniowe, statystyka międzynarodowa, analiza porównawcza inwestorzy budownictwa mieszkaniowego, standard budownictwa mieszkaniowego

BIBLIOGRAFIA

Regional Statistical Yearbook Slovakia 2012 (2012), Statistical Office of the Slovak Republic, Bratislava

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012 (2012), GUS

Statistical Yearbook of the Slovak Republic (edycje dla odpowiednich lat), Statistical Office of the Slovak Republic, Bratislava

Statistical Yearbook of the Slovak Republic (z lat 1950—2012), Statistical Office of the Slovak Republic, Bratislava

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)