Piotr Sulewski
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W badaniu niezależności cech w tablicach wielodzielczych najbardziej popularna jest statystyka X2 Pearsona. Istnieją pewne ograniczenia co do możliwości stosowania statystyki X2 Pearsona w tym przypadku, ale można je znieść, wyznaczając wartości krytyczne za pomocą symulacji komputerowej, aby generować zawartość tablic wielodzielczych. Celem pracy jest dostarczenie czytelnikowi gotowej implementacji komputerowej, napisanej w edytorze VBA (Visual Basic for Applications). Zapoznanie się z przedstawioną teorią oraz analiza zamieszczonych przykładów pozwolą na przeprowadzenie testów niezależności z wykorzystaniem statystyki X2 Pearsona przy dowolnej liczbie obiektów w poszczególnych komórkach tablicy wielodzielczej.

SŁOWA KLUCZOWE

metodologia statystyki, metody statystyczne, statystyka matematyczna, arkusze kalkulacyjne

BIBLIOGRAFIA

Campbell I. (2007), Chi-squared and Fisher-Irwin tests of two-by-two tables with small sample recommendations, „Statistics in Medicine”, Vol. 26

Cochran W. G. (1952), The ?2 test of goodness of fit, „Annals of Mathematical Statistics”, Vol. 23, No. 3

David H. A. (1970), Order statistics, Wiley, New York

Pearson E. S. (1947), The choice of statistical tests illustrated on the interpretation of data classed in a 2×2 table, „Biometrika”, Vol. 34

Pearson K. (1900), On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables is such that it can be reasonbly supposed to have arisen from random sampling, „Philosophy Magazine Series”, Series 5, Vol. 50

Shier R. (2004), The Chi-squared test for two-way tables, Mathematics Learning Support Centre

Sulewski P. (2013), Modyfikacja testu niezależności, „Wiadomości Statystyczne”, nr 10, GUS

Yates F. (1934), Contingency table involving small numbers and the ?2 test, „Journal of the Royal Statistical Society” (Supplement), No. 1

Yates D., Moore D., McCabe G. (1999), The Practice of Statistics (1st Ed.), New York, W. H. Freeman

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)