Jacek Ziemiecki
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie są jednym z najbardziej dynamicznych ogniw gospodarki światowej od czasu sukcesów negocjacji GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), dotyczących obniżek celnych. Trend wzrostu jest silnie podtrzymywany przez ludność krajów rozwiniętych, która przeznacza coraz więcej środków na inwestycje, w sytuacji gdy dochody przekraczają poziom ponadstandardowej konsumpcji. Inwestycje te i inne firm transnarodowych lokowane są coraz częściej w krajach rozwijających się, gdzie stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego są z reguły wyższe niż w krajach rozwiniętych gospodarczo. Odzwierciedla się to również w krajach Unii Europejskiej, mniej i bardziej rozwiniętych.

SŁOWA KLUCZOWE

inwestycje zagraniczne, inwestycje bezpośrednie, gospodarka światowa, statystyka międzynarodowa

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)