Agnieszka Kukułka
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest zbadanie współzależności pomiędzy wystąpieniem katastrofy naturalnej i poszczególnymi typami katastrof a wzrostem gospodarczym krajów rozwijających się położonych w dwóch regionach – w Azji Południowo-Wschodniej i Ameryce Łacińskiej. Autor zastosował uogólnioną metodę momentów. Wyniki pokazały, że katastrofy naturalne mogą pozytywnie wpływać na gospodarkę kraju rozwijającego się, ale zależy to od rodzaju katastrofy. Można również zaobserwować różnice pomiędzy badanymi regionami, tzn. w Ameryce Łacińskiej głównie susze osłabiły wzrost gospodarczy, podczas gdy w Azji Południowo-Wschodniej wystąpienie powodzi było pozytywnie skorelowane ze wzrostem gospodarczym.

SŁOWA KLUCZOWE

katastrofy naturalne, wzrost gospodarczy, kraje rozwijające się

BIBLIOGRAFIA

Albala-Bertrand J. M. (1993a), Political economy of large natural disasters, Clarendon Press, Oxford

Albala-Bertrand J. M. (1993b), Natural disasters situations and growth: a macroeconomic model for sudden disaster impacts, World Development, Vol. 21, No. 9

Benson Ch., Clay E. (2004), Understanding the economic and financial impacts of natural disasters, Disaster Risk Management Series, No. 4, World Bank

Blundell R., Bond S. (1998), Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models, „Journal of Econometrics”

Cavallo E., Noy I. (2010), The economics of natural disasters, Inter-American Development Bank Working Paper Series, No. IDB-WP-124

Escaleras M., Register Ch. (2010), Natural disasters and foreign direct investment, „Land Economics”, Vol. 87 (2)

Hallegate S., Dumas P. (2009), Can natural disasters have positive consequences? Investigating the role of embodied technical change, „Ecological Economics”, No. 68

Loayza N., Olaberria E., Gigolini J., Christiaenses L. (2012), Natural disasters and growth: going beyond the averages, „World Development”, Vol. 40, No. 7

Noy I. (2009), The Macroeconomic consequences of disasters, „Journal of Development Economics”, No. 88

Oh Ch. H., Reuveny R. (2010), Climatic natural disasters, political risk, and international trade, „Global Environmental Change”, No. 20

Skidmore M., Toya H. (2002), Do natural disasters promote long-run growth?, „Economic Inquiry”, Vol. 40, No. 4.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)