Elżbieta Zalewska
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Artykuł przedstawia teorię testowania równoległego oraz przywołuje kilka wybranych przykładów zastosowania testów porównujących wyniki egzaminu. W celu oceny skuteczności tych metod porównano wyniki testów egzaminacyjnych przeprowadzonych w latach 2011–2013 z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkołach gimnazjalnych w woj. łódzkim z testami zrównującymi. Poziom zarówno egzaminów gimnazjalnych, jak i maturalnych z roku na rok jest coraz niższy. Stanowi to dodatkowy problem przy porównywaniu wyników egzaminów podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz uczelni wyższych. Zastosowanie metod zrównujących podczas tworzenia arkuszy egzaminacyjnych mogłoby ułatwić proces rekrutacji.

SŁOWA KLUCZOWE

testy, ocena wyników, egzaminy

BIBLIOGRAFIA

Dorans N. J., Holland P. W. (2000), Population invariance and the equitability of tests: Basic theory and the linear case, Journal of Educational Measurement, 37 (4) http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=24 (dostęp 10.07.2014)

http://pwe.ibe.edu.pl/?str=wysz (dostęp 10.07.2014)

Kleka P. (2012), Zastosowanie teorii odpowiadania na pozycje testowe (IRT) do tworzenia skróconych wersji testów i kwestionariuszy psychologicznych, rozprawa doktorska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, [w:] https://repozytorium.amu.edu.pl/ (dostęp 20.05.2014)

Magnusson D. (1991), Wprowadzenie do teorii testów, PWN, Warszawa

Pokropek A., Kondratek B. (2012), Zrównywanie wyników testowania. Definicja i przykłady zastosowania, „Edukacja”, Vol. 4 (120), http://www.academia.edu/ (dostęp 20.05.2014)

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0