Beata Bal-Domańska
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Rola statystyki publicznej w życiu publicznym nieustannie rośnie, a wraz z nią zapotrzebowanie na wysokiej jakości dane. Statystyka publiczna podąża za tym wyzwaniem poprzez zmianę możliwości dzielenia się i gromadzenia danych, dostosowując zakres informacji do każdego użytkownika, w szczególności do specyficznych zapotrzebowań specjalistów. Artykuł przedstawia współpracę nauki i statystyki w tworzeniu nowoczesnego publicznego systemu informacji na bazie doświadczeń urzędów statystycznych. Obecna oferta informacyjna statystyki publicznej została skonfrontowana z oczekiwaniami obiorców, w tym naukowców i badaczy, korzystających np. z Banku Danych Lokalnych.

SŁOWA KLUCZOWE

statystyka publiczna, współpraca, ośrodki naukowo-badawcze

BIBLIOGRAFIA

Dmochowska H. (2013), Statystyka regionalna w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] Główny Urząd Statystyczny — historia, stan obecny i aktualne wyzwania wobec statystyki publicznej, GUS

Walczak T. (2013), Przebudowa polskiej statystyki publicznej w okres transformacji ustrojowej kraju w latach 1989—2004, [w:] Główny Urząd Statystyczny — historia, stan obecny i aktualne wyzwania wobec statystyki publicznej, GUS

Witkowski T., Walczak T., Berger J. (2012), Statystyka publiczna — rozwój historyczny i aktualne wyzwania, GUS

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0