Janusz Dygaszewicz , Krystyna Podedworna
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Artykuł ukazuje metodologię stosowaną do przewidywania potrzeb użytkowników, która opisuje cele, zakres i sposób gromadzenia informacji oraz ich opracowania i wykorzystania. Diagnozowaniem potrzeb użytkowników określa się proces zachodzący przy użyciu odpowiednich narzędzi informatycznych, implementowany w sposób usystematyzowany i planowy, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych źródeł danych. Wykorzystanie wyników diagnozy w kolejnych etapach pracy statystycznej pozwoli na dopasowanie oferty informacyjnej do oczekiwań klientów przy zachowaniu maksymalnej elastyczności przy pracy z większą ilością informacji, tym samym zapewniając wysoką jakość referencyjną informacji statystycznych.

SŁOWA KLUCZOWE

informacja statystyczna, potrzeby informacyjne, społeczeństwo informacyjne

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0