Anna Turczak , Patrycja Zwiech
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule rozważono, czy rozkład dochodu rozporządzalnego w przeliczeniu na osobę w województwach jest podobny. Aby to zbadać, autorzy postawili odpowiednie hipotezy statystyczne i zweryfikowali je za pomocą testu Kołmogorowa-Smirnowa, który wykazał, że nie ma podstaw do stwierdzenia, że hipoteza o identycznych rozkładach dochodu rozporządzalnego w przeliczeniu na osobę była prawdziwa. Autorzy określili jedynie stopień podobieństwa poszczególnych rozkładów i na tej podstawie podzielili województwa na cztery jednorodne klasy. Zastosowanie taksonomii wrocławskiej wykazało, że przeprowadzenie wspomnianego podziału skutkuje wyodrębnieniem trzech grup, w skład których wchodzą pojedyncze województwa, i jednej grupy, w skład której wchodzi trzynaście województw.

SŁOWA KLUCZOWE

dochody ludności, zróżnicowanie regionalne, taksonomia wrocławska, rozkład dochodów

BIBLIOGRAFIA

Budżety gospodarstw domowych w 2012 r. (2013), GUS

Dziechciarz J. (red.) (2002), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław

Jóźwiak J., Podgórski J. (1995), Statystyka od podstaw, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Kot S. M., Jakubowski J., Sokołowski A. (2007), Statystyka. Podręcznik dla studiów ekonomicznych, DIFIN, Warszawa

Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. (2003), Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część II: Statystyka matematyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, DIFIN, Warszawa

Piszczała J. (2000), Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań

Sompolska-Rzechuła A. (2002), Zastosowanie taksonomii rozmytej do klasyfikacji spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych, [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Część I, Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Międzyzdroje

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0