Urszula Kłosiewicz-Górecka
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest zidentyfikowanie zmian w liczbie sklepów i punktów sprzedaży drobnodetalicznej w województwach w latach 2009 i 2013. Przeanalizowano dane dotyczące dynamiki liczby sklepów i powierzchni sprzedaży, udziału dużych obiektów w sieciach handlowych, przeciętnej powierzchni sklepów, powierzchni sprzedaży w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, liczby i dynamiki targów i punktów sprzedaży drobnodetalicznej. Analizę oparto na danych pochodzące z GUS i materiałach pochodzących ze źródeł wtórnych, w tym z Internetu.

SŁOWA KLUCZOWE

handel detaliczny, rozwój handlu, sprzedaż detaliczna

BIBLIOGRAFIA

Chojnacka U. (2009), Mocne mimo spadku, „Detal Dzisiaj”, nr 21

Chojnacka U. (2010), Formaty handlu — Targowiska nadal popularne, „Detal Dzisiaj”, nr 21

Mazurkiewicz P. (2011), Na zakupy nie tylko do sklepu: Polacy zwolennikami bazarów, www.rp.pl/artykul/621423

Rynek wewnętrzny... (2010, 2014), GUS

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)