Grażyna Dehnel , Jacek Kowalewski
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Wzrost zainteresowania danymi o przedsiębiorczości oraz warunkami gospodarczymi o charakterze lokalnym rodzi potrzebę ciągłego poszerzania zakresu informacji dostarczanych przez statystykę gospodarczą. Ekonomiczna potrzeba redukowania kosztów tworzenia statystyki publicznej i presja na redukowanie obciążeń spadających na jednostki biznesowe oraz sprawozdawczość statystyczna stanowią ograniczenia. Pogodzenie oczekiwań nie jest łatwe. Z jednej strony istnieje potrzeba modernizacji metodologii badawczej w kierunku rosnącego użytku systemów administracyjnych. Z drugiej jednak strony szczególna uwaga powinna być skierowana ku utrzymaniu odpowiedniej komunikacji statystyki publicznej z respondentami i użytkownikami danych. Te projekty przybierają szczególny wymiar w krótkookresowej statystyce przedsiębiorstw z uwagi na duże ilości i częstotliwość badań. Artykuł prezentuje wyzwania i perspektywy dla krótkookresowej statystki przedsiębiorstw na tle obowiązujących w Polsce zasad i warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

SŁOWA KLUCZOWE

statystyka publiczna, rejestr administracyjny, przedsiębiorstwo

BIBLIOGRAFIA

Analiza wyników badania satysfakcji z elementami badania potrzeb użytkowników korzystających z informacji statystycznych (lata 2013, 2014), GUS

Casciano M. C., Ricercatore V., Oropallo F., Siesto G. (2012), Estimation of Structural Business Statistics for Small Firms by Using Administrative Data, „Rivista Di Statistica Ufficiale”, No. 2—3

Costanzo L. (2011), Use of Administrative Data and Use of Estimation Methods for Business Statistics in Europe: an Overview, http://essnet.admindata.eu/WorkPackage?object Id=4251

Dale T., Erikson J., Fosen J., Haraldsen G., Jones J., Kelven O. (2007), Handbook for Monitoring and Evaluating Business Survey Response Burdens, Eurostat

Dehnel G., Gołata E. (2012), Rejestry administracyjne w analizie przedsiębiorczości, [w:] Taksonomia 19. Klasyfikacja i analiza danych — teoria i zastosowania, K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Wydawnictwo UE we Wrocławiu

Dojazdy do pracy w Polsce (2010), GUS, Urząd Statystyczny w Poznaniu

Hedlin D., Dale T., Haraldsen G., Jones J. (2005), Methods for Assessing Perceived Response Burden, Research Report, Stockholm: Statistics Sweden, Oslo: Statistics Norway, and London: Office for National Statistics

Jones J., Davies K. (2013), Survey and Statistical Communication, Office for National Statistics, http://enbes.wikispaces.com/Statistics+for+businesses+about+businesses

Kierunki rozwoju polskiej statystyki publicznej do 2017 roku (2012), GUS

SNijkers G., Haraldsen G., Jones J., Willimack D. (2013), Designing and Conducting Business Surveys, Wiley Series in Survey Methodology, John Wiley&Sons

Wallgren A., Wallgren B. (2014), Register-based Statistics: Statistical Methods for Administrative Data, 2nd Edition, Wiley Series in Survey Methodology, John Wiley&Sons

Wykorzystanie danych administracyjnych w statystyce przedsiębiorstw (2011), Raport MEETS, GUS

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)