Mirosław Gorczyca
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono sytuację mieszkaniową w Słowenii w latach 2000–2012. Omówiono rozwój warunków mieszkaniowych, sytuację mieszkaniową, jak również zasoby mieszkaniowe oraz wydatki na mieszkalnictwo. W artykule porównano wskaźniki charakteryzujące sytuację mieszkaniową w Polsce i Słowenii.

SŁOWA KLUCZOWE

mieszkalnictwo, budownictwo mieszkaniowe

BIBLIOGRAFIA

Budżety gospodarstw domowych w 2012 r. (2013), GUS, Warszawa

Consumption expenditure of household on housing: water, electricity, gas and others fuels 2005, Eurostat Yearbook 2008, www.eurostat.eu

Gorczyca M. (2008), Stan i perspektywy rozwoju mieszkalnictwa w Polsce — na tle wybranych krajów, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów (materiały powielane)

Gorczyca M. (2013), Co piąta złotówka na mieszkanie, „Domy Spółdzielcze”, nr 11

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013 (2013), GUS, Warszawa

Statistical Yearbook of Republic Slovenia 2007 (2007), Statistical Office of the Republic Slovenia, Lubljana

Statistical Yearbook of Republic Slovenia 2013 (2013), Statistical Office of the Republic Slovenia, Lubljana

World Development Indicators 2013 (2013), The World Bank, Washington

World Statistics Pocketbook 2010 (2010), United Nations, New York

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)