Paweł Wieczorek
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Artykuł stanowi przyczynek do dyskusji nad koniecznością zmiany modelu rozwoju gospodarczego Polski na model wykorzystujący wiedzę i innowacje. Dzięki temu Polska będzie w stanie pokonać zagrożenia mogące prowadzić do długookresowego osłabienia dynamiki wzrostu gospodarczego, oznaczającego wejście kraju w tzw. pułapkę średniego dochodu, który objawia się długookresowym spowolnieniem we wzroście PKB.
Endogeniczny model rozwoju, stworzony w 1989 roku i charakteryzujący się powielaniem zachodniej technologii, umożliwił stosunkowo szybki wzrost przez ponad 20 lat. Obecnie, aby Polska gospodarka rosła, potrzebne są innowacje i innowacyjne technologie. Ryzyko wpadnięcia w pułapkę średniego dochodu jest bardzo realistyczne z uwagi na zanikanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej z relatywnie niskich kosztów pracy.
Stworzenie w Polsce warunków umożliwiających przyspieszenie wzrostu gospodarczego wymaga działań zwiększających skłonność przedsiębiorców do sięgania po nowe technologie i innowacje oraz atrakcyjnej oferty rynkowej ze strony krajowych ośrodków badawczo-rozwojowych.

SŁOWA KLUCZOWE

gospodarka oparta na wiedzy, modele gospodarki narodowej, produkt krajowy brutto, PKB

BIBLIOGRAFIA

2050.pl podróż do niskoemisyjnej przyszłości (2014), Bukowiecki M. (red.), Instytut Badań Strukturalnych oraz Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa

Bukowski M., Halesiak A., Petru R. (2014), 25+ od podwykonawcy do kreatora, czyli jak zapewnić Polsce kolejne 25 lat sukcesu, Krajowa Izba Gospodarcza i Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Warszawa

Central and Eastern Europe Statistics 2014 (2014), European Private Equity&Venture Capital Association

China 2030: Building a modern, harmonious, and creative high-income society (2012), The World Bank, Washington

Ciesielska D. A., Radło M.-J. (2014), Determinanty wejścia w pułapkę średniego dochodu: perspektywa Polski, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2

Eichengreen B., Park D., Shin K. (2011), When fast growing economies slow down: international evidence and implications for China, National Bureau of Economic Research, „NBER Working Papers Series”, No. 16919, Cambridge

Goedecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J. (2013), Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków

Grosse T. (2012), Egzogeniczna gospodarka w Polsce. Model kapitalizmu wynikający z przemian politycznych, Uniwersytet Rzeszowski, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, zeszyt nr 24

Grosse T., Hardt Ł. (2014), Unijna pułapka, „Rzeczpospolita” z 14 lutego

Jankowska A., Nagengast A., Perea J. R. (2012), The product space and the middle-income trap: comparing Asian and Latin American experiences, OECD Development Centre, „Working Paper”, No. 311, April

Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? (2013), Hausner J. (red.), Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków

Kwartalny raport o rynku pracy w III kw. 2014 r. (2014), NBP, nr 4

Labour cost comparison between EU countries for 2013 (2014), Federal Statistical Office (Destatis), „Press release”, No. 164, Wiesbaden

Nauka i technika w 2013 r. (2014), GUS

Orłowski W. M. (2013), Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania, Warszawa

Polska 2025 — nowy motor wzrostu w Europie. Wnioski i rekomendacje (2014), McKinsey &Company, Warszawa

Polska 2030. Wyzwania rozwojowe (2009), Boni M. (red.), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Program rozwoju przedsiębiorców 2020 (2014), dokument wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki przyjęty przez Radę Ministrów RP 8 kwietnia 2014 r.

Radło M.-J., Ciesielska D. A. (2013), Polska w pułapce średniego dochodu? Perspektywy konkurencyjności polskiej gospodarki i regionów, Wyd. Difin, Warszawa

Raport o inflacji. Lipiec 2015 (2015), NBP

Statistical Annex of Europeon Economy. Spring 2015 (2015). Europeon Commission

Steward L. A., Warda J., Atkinson R. D. (2012), We’re #27!: The United States lags far behind in R&D tax incentive generosity, The Information Technology&Innovation Foundation

Szlęzak-Matusiewicz J. (2014), Models of tax incentives for R&D activities of enterprises in European Union countries, „Copernican Journal of Finance&Accounting”, Vol. 3

Uzasadnienie do ustawy budżetowej na 2015 r. (2014), Rada Ministrów RP

Yifu Lin J., Monga C. (2010), Growth identification and facilitation, The World Bank, „Policy Research Working Papers”, No. 5313, May

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0