Dorota Szaban , Robert Wróbel
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest charakterystyka doświadczeń związanych ze współpracą w zakresie wymiany danych, informacji i wiedzy, służących wspieraniu rozwoju regionalnego w woj. lubuskim. Autorzy opracowania starają się uzyskać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób integracja zasobów informacyjnych przyczynia się do rozwoju regionalnego. Podstawą współpracy statystyki publicznej i środowiska naukowego jest idea wypracowania wspólnego systemu informacyjnego. Do współpracy zaproszono również Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne. Współpraca będzie realizowana według modelu bipolarnego. Uczestnicy tego przedsięwzięcia tworzą i dostarczają wzajemnie uzupełniające się informacje, na podstawie których dokonywane jest planowanie strategiczne i diagnoza społeczno-ekonomiczna. Instytucje te przygotowują prace badawcze, opracowania naukowe oraz specjalistyczne raporty.

SŁOWA KLUCZOWE

polityka informacyjna, informacja, zarządzanie regionem

BIBLIOGRAFIA

Goban-Klas T. (2008), Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków

Krzysztofek K., Szczepański M. (2002), Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Shannon C. E., Warren W (1964), The Mathematical Theory of Communication, Urbana, University of Illinois Press

Szaban D., Leszkowicz-Baczyńska Ż. (red.) (2012), Lubuszanie w pierwszej dekadzie XXI wieku. Portret socjologiczny, Zielona Góra

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)