Beata Bieszk-Stolorz
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono ocenę skuteczności programu aktywizacji osób w wieku 45/50+ wdrożonego przez Urząd Pracy (UP) w Szczecinie w 2009 i 2010 roku. Celem programu było zachęcenie do zatrudnienia osób w wieku powyżej 45 lat, jak również nabycie lub uaktualnienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych potrzebnych do podjęcia pracy przez te osoby. Zadania te realizowano poprzez szkolenia, staże, udzielenie jednorazowej pomocy finansowej przy zakładaniu działalności gospodarczej, prace interwencyjne i prace publiczne. Celem badania jest ustalenie, czy program przyczynił się do skrócenia czasu trwania bezrobocia. Do obliczenia różnic w długości trwania okresu bezrobocia zastosowano modele analizy przeżycia oraz ostrą formę modelu regresji nieciągłej (RDD). Parametry RDD umożliwiły ocenę skuteczności wdrożonego programu. Analiza oparta była na danych UP o osobach wyrejestrowanych w latach 2009 i 2010.

SŁOWA KLUCZOWE

aktywizacja bezrobotnych, model regresji nieciągłej, RDD

BIBLIOGRAFIA

Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2012 (2013, 2014), GUS

Behaghel L., Crépon B., Sédillot B. (2008), The perverse effects of partial employment protection reform: The case of French older Wolkers, „Journal of Public Economics”, Vol. 92

Bieszk-Stolorz B., Markowicz I. (2012), Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia, CeDeWu, Warszawa

Bieszk-Stolorz B. (2013), Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia, Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin

Brügger B., Lalive R., Zweimüller J. (2009), Does Culture Affect Unemployment? Evidence from the Card D. E., Levine P. B. (2000), Extended Benefits and the Duration of UI Spells: Evidence from the New Jersey Extended Benefit Program, „Journal of Public Economics”, Vol. 78 (1)

Cook D. T. (2008), „Waiting for Life to Arrive”: A history of the regression-discontinuity design in Psychology, Statistics and Economics, „Journal of Econometrics”, Vol. 142 (2)

Design and commissioning of counterfactual impact evaluations (2013), Publications Office of the European Union, Luxembourg

Hahn J., Todd P., Van der Klaauw W. (2001), Identyfikation and Estimation of Treatment Efects with a Regression-Discontinuity Design, „Econometrica”, Vol. 69, No. 1

Hunt J. (1995), The Effect of Unemployment Compensation on Unemployment Duration in Germany, „Journal of Labor Economics”, Vol. 13 (2)

Katz L., Meyer B. (1990), The Impact of the Potential Duration of Unemployment Benefits on the Duration of Unemployment, „Journal of Public Economics”, Vol. 41 (1)

Lalive R. (2007), Unemployment Benefits, Unemployment Duration, and Post-Unemployment Jobs: A Regression Discontinuity Approach, „The American Economic Review”, Vol. 97, No. 2

Lee D. S., Lemieux T. (2010), Regression Discontinuity Designs in Economics, „Journal of Economic Literature”, Vol. 48 (2)

Lee H., Munk T. (2008), Using regression discontinuity design for program evaluation, JSM, http://www.amstat.org/sections/srms/proceedings/y2008/Files/301149.pdf

Mantel N. (1966), Evaluation of survival data and two new rank order statistics arising in itsconsideration, „Cancer Chemother”, Rep. 50

Moffitt R. A. (1985), Unemployment Insurance and Distribution of Unemployment Spells, „Journal of Econometrics”, Vol. 28 (1)

Röstigraben, CEPR Discussion Papers 7405

Schmieder J. F., von Wachter T., Bender S. (2012), The Effects of Extended Unemployment Insurance Over the Business Cycle: Evidence from Regression Discontinuity Estimates Over 20 Years, „The Quarterly Journal of Economics”, Vol. 127 (2)

Thistlethwaite D. L., Campbell D. T. (1960), Regression Discontinuity Analysis: An Alternative to ex post facto Experiment, „Journal of Educational Psychology”, Vol. 51

Trochim W. (1984), Research Design for Program Evaluation: the Regression-Discontinuity Approach, Sage Publications, Beverly Hills

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)