Dominik Śliwicki
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Różnice w wielkościach wynagrodzeń mężczyzn i kobiet stanowią temat dyskusji w obrębie polityki społecznej i gospodarczej, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym oraz regionalnym. Aby podejmować skuteczne decyzje na rzecz eliminacji tych nierówności, powinniśmy dysponować informacjami o ich rzeczywistym rozmiarze. Celem artykułu jest ustalenie różnic w zarobkach mężczyzn i kobiet i podjęcie próby zidentyfikowania czynników mających największy wpływ na te różnice. W analizie wykorzystano dekompozycję Oaxaca-Blindera na bazie modeli ekonometrycznych. Źródło danych stanowiły badania struktury płac wykonane przez instytucje statystyki publicznej stanowiły.

SŁOWA KLUCZOWE

wynagrodzenia, struktura płac, zróżnicowanie płac, analiza porównawcza

BIBLIOGRAFIA

Blinder A. (1973), Wage Discrimination: Reduced Form and Structural Estimates, „The Journal of Human Resources”, Vol. 8(4)

Cotton J. (1988), On the Decomposition of Wage Differentials, „The Review of Economic and Statistics”, Vol. 70(4)

Darity W., Guilkey D. K., Winfrey W. (1996), Explaining Differences in Economic Performance Among Racial and Ethnic Groups in the USA, „The American Journal of Economics and Sociology”, Vol. 55(4)

Hlavac M. (2014), Oaxaca: Blinder-Oaxaca Decomposition in R. R package version 0.1, http://CRAN.R-project.org/package=oaxaca

Kim C. (2010), Decomposing the Change in the Wage Gap Between White and Black Men Over Time, 1980—2005: An Extension of the Blinder-Oaxaca Decomposition Method, „Sociological Methods Research”, Vol. 38(4)

Landmesser J. M. (2013), Dekompozycja różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami w procesie opuszczania stanu bezrobocia, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, Tom XIV/3

Neumark D. (1988), Employer’s Discriminatory Behavior and the Estimation of Wage Discrimination, „The Journal of Human Resources”, Vol. 14(3)

Oaxaca R. L. (1973), Male-Female Wage Differentials in Urban Labor Markets, „International Economic Review”, Vol. 14(3)

Reimers C. (1983), Labour Market Discrimination Against Hispanics and Black Men, „The Review of Economic and Statistics”, Vol. 65(4)

Stanley T., Jarrel S. B. (1998), Gender Wage Discrimination Bias? A Meta-Regression Analysis, „The Journal of Human Resources”, Vol. 33(4)

Śliwicki D., Ryczkowski M. (2014), Gender Pay Gap in the micro level — case of Poland, „Quantitative Methods in Economics”, Vol. XV, No. 1

The gender pay gap in the Member States of European Union: quantitative and qualitative indicators. Belgian Presidency report (2010), http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f==ST%2016516%202010%20ADD%202 (09.03.2015 r.)

Weichselbaumer D., Winter-Ebmer R. (2005), A Meta-Analysis of the International Gender Wage Gap, „The Journal of Economic Surveys”, Vol. 19(3)

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)