Michał Sułkowski
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Artykuł przedstawia rolę mediów społecznościowych w społeczeństwie informacyjnym oraz ich zastosowanie w administracji publicznej. W toku analizy wybrano i oceniono najbardziej popularne typy mediów społecznościowych. Ocenie poddano trendy w użytkowaniu tego rodzaju kanałów informacyjnych w rozpowszechnianiu wiedzy statystycznej jako sposobu na budowanie wizerunku statystyki publicznej w społeczeństwie. Szczególną uwagę poświęcono wykorzystaniu mediów społecznościowych przy czynnościach wykonywanych przez narodowe urzędy statystyczne na świecie, a w szczególności w Unii Europejskiej.

SŁOWA KLUCZOWE

media społecznościowe, informacja statystyczna, administracja publiczna, statystyka publiczna

BIBLIOGRAFIA

Costello B. (2011), Is Twitter a successful channel to users? A case study, UNECE Work Session on the Communication of Statistics, CSO Ireland, Geneva, http://www.unece.org//fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.45/2011/wp.3.pdf (15.03.2015 r.)

Jakobs N. (2011), How Social Media Monitoring can Help Corporate Communication — From Information Management to E-reputation Management, UNECE Work

Session on the Communication of Statistics, FSO Germany, Geneva, http://www.unece.org//fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.45/2011/wp.6.pdf (15.03.2015 r.)

Mickoleit A. (2014), Social Media Use by Governments: A Policy Primer to Discuss Trends, Identify Policy Opportunities and Guide Decision Makers, OECD, „Working Papers on Public Governance”, No. 26

Ots A. (2010), Social media or hot to promote statistical literacy in the 21st century, UNECE Work Session on the Communication of Statistics, Statistics Estonia, Paris

Skrzydło W. (2013), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LEX

Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2014 (2014), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, https://mac.gov.pl/files/spoleczenstwo_informacyjne_w_liczbach_2014_srodek_lekki.pdf (15.03.2015 r.)

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r. (2014), GUS, http://stat.gov.pl/download//gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5497/2/4/1/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce__2014_-_notatka.pdf (15.03.2015 r.)

Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010—2014 (2015), GUS, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5497/1/8/1/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce_2010-2014.pdf (15.03.2015 r.)

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)