Łukasz Matuszczak
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule zostały poruszone dwa powiązane problemy. Pierwszy dotyczy sytuacji Polski na arenie międzynarodowego handlu usługami. Przedstawiono wnioski wynikające z analizy badania eksportu usług, przeprowadzonego miarą RCA (revealed comparative advantage), zaproponowaną przez B. Balassę. Dane szeregów czasowych obejmowały informacje z lat 2000-2012. Porównano gospodarkę Polski z krajami sąsiadującymi (Niemcy, Czechy i Słowacja). Drugi problem dotyczy zaś analizy danych na temat eksportu usług w ujęciu geograficznym, w podziale całej gospodarki na województwa. Omówiono również specjalizację każdej grupy województw.

SŁOWA KLUCZOWE

eksport usług, konkurencyjność, analiza porównawcza, statystyka międzynarodowa

BIBLIOGRAFIA

Balance of Payments and International Investment Position Manual, Sixth Edition (2009), Interna tional Monetary Fund, IMF Multimedia Services Division

Balassa B. (1986), Comparative advantage in manufactured goods: a reappraisal, The Review of Economics and Statistics

Hagemejer J., Michałek J. J., Michałek T. (2006), Pogłębienie rynku wewnętrznego UE: skutki liberalizacji w sektorze usług. Potencjalne znaczenie budżetu UE jako narzędzia łagodzenia zmian strukturalnych związanych z liberalizacją sektora usług

Manual of Statistics of International Trade in Service 2010 (2011), Department of Economic and Social Affairs, United Nations

Mongiało D. (2007), Specjalizacja eksportowa krajów UE w międzynarodowym handlu usługami, Ministerstwo Gospodarki

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)