Bartosz Totleben
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule zbadano wpływ wybranych zmiennych, takich jak poziom wydatków rządowych, inflacja, skolaryzacja, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, innowacje oraz wolność gospodarcza, na poziom PKB per capita. W tym celu zastosowano regresję liniową, test przyczynowości Grangera oraz uogólnioną metodę momentów. Analizie poddano 59 krajów, które podzielono zgodnie z klasyfikacją PNB na cztery grupy. Badanie potwierdziło postawioną hipotezę, że wybrane zmienne są determinantami wzrostu gospodarczego, co jest zgodne z zaprezentowaną analizą literatury.

SŁOWA KLUCZOWE

analiza empiryczna, wzrost gospodarczy, czynniki wzrostu gospodarczego, regresja liniowa

BIBLIOGRAFIA

Al. Bataineh I. M. (2012), The impact of government expenditures on economic growth in Jordan, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business

Barro R. (1990), Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth, „The Journal of Political Economy”, Vol. 98, No. 5, Part 2

Barro R. (1991), Economic growth in a cross-section of countries, „The Quarterly Journal of Economics”

Blundell R., Bond S. (1998), Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models, „Journal of Econometrics”, Vol. 87

Borensztein E., De Gregorio J., Lee J-W. (1997), How does foreign direct investment affect economic growth?, „Journal of International Economics”, No. 45

Bruno M., Easterly W. (1995), Inflation crises and long-run growth, National Bureau of Economic Research, Cambridge

Chowdhury A., Mallik G. (2001), Inflation and Economic Growth: Evidence From Four South Asian Countries, Asia-Pacific Development Journal

Durlauf S., Johnson P., Temple J. (2005), Growth econometrics [w: Handbook of Economic Growth, red. Aghion P., Durlauf S., Amsterdam

Granger C. (1969), Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods, „Econometrica”, Vol. 37(3)

Grossman G., Helpman E. (1990), Trade, Innovation, and Growth, „The American Economic Review”, Vol. 80, No. 2

Hansen H., Rand J. (2006), On the Causal Links Between FDI and Growth in Developing Countries, „The World Economy”, Vol. 29(1)

Jardat M. A. (2013), Impact of inflation and unemployment on Jordanian GDP, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business

Knack S., Keefer P. (1995), Institutions and Economic Performance: Cross Country Tests Using Alternative Institutional Measures, University of Maryland, Center for Institutional Reform and the Informal Sector

Kormendi R., Meguire P. (1985), Macroeconomic determinants of growth: Cross-country evidence, „Journal of Monetary Economics”, Vol. 16

Landau D. (1983), Government Expenditure and Economic Growth: A Cross-Country Study, „Southern Economic Journal”, Vol. 49, No. 3

Mankiw N., Romer D., Weil D. (1992), A Contribution to the Empirics of Economic Growth, The Quarterly Journal of Economics

Nair-Reichert U., Weinhold D. (2001), Causality tests for cross-country panels: a new look at FDI and economic growth in developing countries, „Oxford Bulletin of Economics and Statistic”, No. 63

Pan Y. (2013), Study on the Effect of Goverment Spending on GDP Growth, [w:] Informatics and Management Science VI, Springer, London

Piątek D., Pilc M., Szarzec K. (2013), Economic freedom, democracy and economic growth: a causal investigation in transition countries, „Post-Communist Economies”, Vol. 25, No. 3

Rivera-Batiz F. (2002), Democracy, Governance and Economic Growth: Theory and Evidence, „Review of Development Economics”, Vol. 6, No. 2

Romer P. (1986), Increasing Returns and Long-Run Growth, „The Journal of Political Economy”, Vol. 93, No. 5

Sala-i-Martin X. (2013), Some Lessons From 10 years of Empirical Growth Literature, http://www.clmeconomia.jccm.es/pdfclm/xavier_i.pdf (15.12.2013)

Seebens H., Wobst P. (2003), The impact of Increased School Enrollment on Economic Growth in Tanzania, Disscussion Papers on Development Policy, Bonn

Tridico P. (2006), Institutional Change and Governance Indexes in Transition Economies: The Case of Poland, „The European Journal of Comparative Economics”, Vol. 3, No. 2

Windmeijer F. (2005), A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators, „Journal of Econometrics”, Vol. 126(1)

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)