Piotr Sulewski
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W literaturze popularne są narzędzia statystyczne do pomiaru siły związku między cechami w tablicach dwudzielczych. Jednak mechanizmy pomiaru siły związku między cechami w tablicach trójdzielczych nie są zbyt popularne, a w literaturze polskojęzycznej w zasadzie nie występują. W artykule podano definicję tablicy trójdzielczej i jej charakterystykę oraz teorię tablic trójdzielczych. Zaprezentowano implementację komputerową dotyczącą pomiaru siły związku między trzema cechami za pomocą współczynników Gray-Williamsa, Marcotorchino i Lombardo. Przedstawiono też gotowe procedury i funkcje zapisane w języku VBA, umożliwiające czytelnikowi samodzielne przeprowadzanie badań statystycznych.

SŁOWA KLUCZOWE

metodologia badań statystycznych, arkusze kalkulacyjne

BIBLIOGRAFIA

Beh E., Simonetti B., D’Ambra L. (2007), Partitioning a non-symmetric measure of association for three-way contingency tables, „Journal of Multivariate Analysis”, Vol. 98 (7)

Cohen J. (1960), A coefficient of agreement for nominal scales, „Educational and Psychological Measurement”, Vol. 20 (1)

Goodman L., Kruskal W. (1954), Measures of Association for Cross Classifications, „Journal of the American Statistical Association”, Vol. 49

Gray L. N., Williams J. S. (1975), Goodman and Kruskal’s tau b: multiple and partial analogs, [in:] Proceedings of the Social Statistics Section, American Statistical Association

Light R. J., Margolin B. H. (1971), An Analysis of Variance for Categorical Data, „Journal of the American Statistical Association”, Vol. 66, No. 335

Lombardo R. (2011), Three-way association measure decompositions: The Delta index, „Journal of Statistical Planning and Inference” No. 141

Marcotorchino F. (1984), Utilisation des Comparaisons par Paires en Statistique des Contingences, Partie (I), Etude IBM F069, France

Oktaba W. (1974), Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa, PWN, Warszawa

Sobczyk M. (1996), Statystyka, PWN, Warszawa

Sulewski P. (2007), Moc tablicy dwudzielczej jako test niezależności, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6, GUS

Sulewski P. (2013), Wielowymiarowe uogólnienie testu niezależności, „Wiadomości Statystyczne”, nr 12, GUS

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)