Mirosław Szreder
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Autor podejmuje próbę udowodnienia tezy zakładającej zwiększenie wagi błędu o charakterze nielosowym w całkowitym błędzie badania próbkowego. W szczególności koncentruje się na błędach spowodowanych brakiem odpowiedzi respondentów, na błędach pokrycia jednostek badanej zbiorowości przez operat oraz na błędach pomiaru. Rosnące znaczenie tych błędów we wszelkiego rodzaju badaniach ankietowych i sondażowych powoduje, że niewystarczające staje się tylko identyfikowanie błędu i jego rozmiaru z przekazu tych badań. Artykuł dedykowany jest prof. Janowi Kordosowi, autorytetowi w dziedzinie jakości danych statystycznych, z okazji jego 85. urodzin.

SŁOWA KLUCZOWE

dobór próby badawczej, metodologia badań statystycznych

BIBLIOGRAFIA

Desrosieres A. (1998), The Politics of Large Numbers, A History of Statistical Reasoning, Harvard University Press

Dillman D. A., Smyth J. D., Christan L. M. (2009), Internet, mail and mixed-mode surveys. The tailored design method, J. Wiley

Donsbach W., Traugott M. W. (ed.) (2008), Public Opinion Research, SAGE Publications

Gallup 2012 Presidential Election Polling Review (2013), Gallup, www.gallup.com

Hennelowa J. (2005), „1024”, „Tygodnik Powszechny”, nr 22, 29 maja

Maarek P. J. (2011), Campaign Communication and Political Marketing, J. Wiley

Mahalanobis P. C. (1951), Professional Training in Statistics, „Bulletin of the International Statistical Institute”, Vol. 33, No. 5

Ocena metodologii i rezultatów badań poprzedzających pierwszą i drugą turę wyborów prezydenckich 2010 roku (2010), Raport Komisji pod przewodnictwem prof. H. Domańskiego, Warszawa

Paradysz J. (2010), Konieczność estymacji pośredniej w spisach powszechnych, [w:] E. Gołata (red.), Pomiar i informacja w gospodarce, „Zeszyty Naukowe”, nr 149, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Särndal C. E., Lundström S. (2006), Estimation in Surveys with Nonresponse, J. Wiley

Stoop A. L. (2005), The Hunt for the Last Respondent, Social and Cultural Planning Office of the Netherlands, The Hague

Wheelan Ch. (2013), Naked statistics. Stripping the Dread from the Data, W. W. Norton and Co.

Zikmund W. G. (1997), Business Research Methods (5th ed.), The Dryden Press

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)