Jan Kordos
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Autor omawia znaczenie twierdzenia Jacoba Bernoulliego, opublikowanego w 1713 roku, dotyczącego rozwoju badań reprezentacyjnych. Przywołuje też wielu prominentnych matematyków, statystyków i innych naukowców, którzy opracowali ideę metod używanych do implementacji nowoczesnych badań reprezentacyjnych w ciągu ostatnich trzystu lat. Autor rozpoczyna od pokazania, na podstawie swojego twierdzenia, dlaczego próba z populacji powinna zostać wybrana przy użyciu liczb losowych, aby uzyskane oceny można było uogólnić na populację z określoną precyzją. Następnie w sposób ogólny omawia różne metody wyboru próby, metody estymacji, tryby zbierania danych, użycie danych z różnych źródeł i metody analizy danych używane przez ostatnie trzysta lat. Na koniec przedstawia wnioski na temat prac nad jakością danych, które prowadzi Eurostat.

SŁOWA KLUCZOWE

rachunek prawdopodobieństwa, badania reprezentacyjne, teoria prawdopodobieństwa, teoria statystyki

BIBLIOGRAFIA

Bayes T. (1763), An essay towards solving a problem in the doctrine of chances, „PhilosophicalTransactions of the Royal Society”, No. 53

Bethlehem J. G. (2009), Applied Survey Methods, A Statistical Perspective, John Wiley, New York

Biemer P. R., Groves L., Lyberg N., Mathiowetz and Sudman S. (Eds.) (1991), Measurement Errors in Surveys, John Wiley, New York

Bowley A. L. (1915), The Nature and Purpose of the Measurement of Social Phenomena, London, P. S. King and Son, Ltd

Bowley A. L. (1926), Measurement of the Precision Attained in Sampling, „Bulletin of the International Statistical Institute”, Vol. 22, No. 1

Box G. E. P. (1976), Science and Statistics, „Journal of the American Statistical Association”,Vol. 71

Chambers R. (2003), Evaluation Criteria for Statistical Editing and Imputation, [w:] Methods and Experimental Results from the EUREDIT Project (ed. J. R. H. Charlton), http://www.cs.york.uk//euredit

Cochran W. G. (1953), Sampling Techniques, 3rd ed., John Wiley, New York

Dalenius T. (1957), Sampling in Sweden. Contributions to the Methods and Theories of Sample Survey Practice, Uppsala

Deming W. E. (1944), On errors in surveys, „American Sociological Review”, Vol. 9

Deming W. E. (1950), Some Theory of Sampling, John Wiley, New York

Deming W. E. (1986), Out of the crisis, MA: Massachusetts Institute of Technology

Deming W. E. (1987), On the Statistician’s Contribution to Quality, „Bulletin of the International Statistical Institute”, Proceedings of the 46th Session, No. 2

Deville J-C., Särndal C-E. (1992), Calibration Estimators in Survey Sampling, „Journal of the American Statistical Association”, Vol. 87

Dillman D. A., Smyth J. D & Christian L. M. (2009), Internet, Mail and Mixed-mode Surveys, The Tailored Design Method, John Wiley, New York

Domański C., Pruska K. (2000), Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa

Efron B. (1979), Bootstrap methods: another look at the jackknife, „The Annals of Statistics”, Vol. 7, No. 1

Efron B., Tibshirani R. J. (1993), An introduction to the Bootstrap, Chapman & Hall, London

Fellegi I. (1974), An Improved Method of Estimating the Correlated Response Variance, „Journal of the American Statistical Association”, No. 69

Fischer H. (2011), A History of the Central Limit Theorem, Sources of Studies in the History of Mathematics and Physical Sciences, Springer Science + Business Media, LLC 2011

Groves R. M. (1989), Survey Errors and Survey Costs, John Wiley, New York

Groves R. M., Dillman D., Eltinge J., Little R. (2002), Survey Nonresponse, John Wiley, New York

Groves R. M., Fowler F., Couper Jr. M., Lepkowski J., Singer E., Tourangeau R. (2004), Survey Methodology, John Wiley, New York

Handbook on Data Quality Assessment: Methods and Tools (2007), Eurostat

Handbook on Quality Reports (2009), Eurostat

Handbook on improving quality by analysis of process variables (2013), Eurostat

Hansen M. H., Hurwitz W. N. (1943), On the theory of sampling from a finite population, „Annals of Mathematical Statistics”, No. 14

Hansen M. H., Hurwitz W. N. (1946), The problem of non-response in sample surveys, „Journal of the American Statistical Association”, Vol. 17

Hansen M. H., Hurwitz W. N., Madow W. G. (1953), Sample Survey Methods and Theory, Vol. 1 i 2, New York

Hansen M. H., Hurwitz W. N., Bershad M. A. (1961), Measurement errors in censuses and surveys, „Bulletin of the International Statistical Institute”, Vol. 38

Hansen M. H., Waksberg J. (1970), Research on non-sampling errors in censuses and surveys, „Review of International Statistical Institute”, Vol. 38

Hansen M. H., Madow W. G., Tepping B. J. (1983), An evaluation of model dependent and probability-sampling inferences in sample surveys, „Journal of the American Statistical Association”, Vol. 78

Kalton G., Kasprzyk D. (1986), The treatment of missing survey data, „Survey Methodology”, No. 12

Kalton G., Kordos J., Platek R. (1993), Small Area Statistics and Survey Designs, Vol. I: Invited

Papers; Vol. II: Contributed Papers and Panel Discussion, Central Statistical Office, Warsaw

Kiaer A. (1897), The representative method of statistical surveys (angielskie tłumaczenie z norweskiego oryginału z 1976 r.), Central Bureau of Statistics of Norway, Oslo

Kish L. (1987), Statistical Design for Research, John Wiley, New York

Kish L. (1996), Stuletnie zmagania o badania reprezentacyjne, „Wiadomości Statystyczne”, nr 8

Kordos J. (1987), Dokładność danych w badaniach społecznych, „Biblioteka Wiadomości Statystycznych”, t. 35, GUS

Kordos J. (1988), Jakość danych statystycznych, PWE, Warszawa

Kordos J. (2009), Z doświadczeń nauczania statystyki matematycznej i wnioskowania statystycznego na uczelniach ekonomicznych, „Folia Oeconomica”, nr 227, „Metody ilościowe w globalnej gospodarce”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Kordos J. (2011), Professor Jerzy Neyman — some Reflections, „Lithuanian Journal of Statistics”, No. 1, www.statisticsjournal.lt

Kordos J. (2012), Współzależność pomiędzy rozwojem teorii i praktyki badań reprezentacyjnych w Polsce, „Przegląd Statystyczny”, Numer specjalny, nr 1

Kotulski Z. (2001), Generatory liczb losowych: algorytmy, testowanie, zastosowania, „Matematyka stosowana”, nr 2, http://www.ippt.gov.pl/~zkotulsk/MS.pdf

Kuusela V. (2011), Paradigms in Statistical Inference for Finite Populations Up to the 1950, „Research Reports”, No. 257, Statistics Finland, http://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/27416/paradigm.pdf?sequence=3

Lessler J. T., Kalsbeek W. (1992), Nonsampling errors in surveys, John Wiley, New York

Linacre S. J., Trewin D. J. (1993), Total survey design — Application to a collection of the construction industry, „Journal of official Statistics”, Vol. 9

Lyberg L. E., Kasprzyk D. (1991), Data Collection Methods and Measurement Error: An Overview, „Chapter”, No. 13, [w:] Biemer P. P., Groves R. M., Lyberg L. E., Mathiowetz N. A., Sudman S. (eds.), Measurement Errors in Surveys, John Wiley, New York

Lyberg L., Biemer P., Japec L. (1998), Quality improvement in surveys — process perspective, Joint Statistical Meetings, American Statistical Association, Dallas

Mahalanobis P. C. (1944), On large-scale sample surveys, „Philosophical Transactions of the Royal Society of London”, vol. 231

Mahalanobis P. C. (1952), Some aspects of the design of sample surveys, „Sankhya”, Vol. 12

Neyman J. (1933), Zarys teorii i praktyki badania struktury ludności metodą reprezentacyjną, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa

Neyman J. (1934), On the Two Different Aspects of the Representative Method: The Method of Stratified Sampling and the Method of Purposive Selection, „Journal of the Royal Statistical Society”, nr 97

Neyman J. (1938), Contribution to the Theory of Sampling Human Population, „Journal of American Statistical Association”, nr 33

O’Muircheartaigh C., Wong S. T. (1981), The impact of sampling theory on survey sampling practice: a review, „Bulletin of International Statistical Institute”, Invited Paper 49 (I)

Platek R., Rao J. N. K, Särndal C-E., Singh M. P. (1987), Small Area Statistics — An International Symposium, John Wiley, New York

Rao J. N. K. (2003), Small area Estimation, John Wiley, New York

Rao J. N. K. (2005), Interplay between sample survey theory and practice: An appraisal, „Survey Methodology”, Vol. 31

Rubin D. B. (1987), Multiple Imputation for Nonresponse in Surveys, John Wiley, New York

Särndal C-E., Swensson B., Wretman J. (1992), Model Assisted Survey Sampling, New York: Springer-Varlag

Särndal C-E. (2007), The Calibration Approach in Survey Theory and Practice, „Survey Methodology”, Vol. 33, No. 2

Särndal C-E., Lundstrőm S. (2005), Estimation in Surveys with Nonresponse, John Wiley, New York

Shao J. (2003), Impact of the Bootstrap on Sample Surveys, „Statistical Science”, Vol. 18, No. 2

Smith T. M. F. (1976), The foundations of Survey Sampling: a review, „Journal of Royal Statistical Society”, No. 139

Smith T. M. F. (1994), Sample Surveys 1975—1990; an age of reconciliation?, „International Statistical Review”, No. 62

Steinhaus H. (1956), Liczby złote i żelazne, „Zastosowania Matematyki”, z. 3

Sudman S., Brandburn N. M. (1982), Asking questions, San Francisco, Jossey-Bass

Sukhatme P. V., Sukhatme B. V. (1954), Sampling Theory of Surveys with Applications, Asia Publishing House, London

Vielrose E. (1951), Tablice liczb losowych, GUS

Yates F. (1949), Sampling Methods for Censuses and Surveys, London

Zarkovich S. S. (1966), Quality of Statistical Data, FAO, Rome

Zasępa R. (1958), Problematyka badań reprezentacyjnych GUS w świetle konsultacji z prof. J. Neymanem, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6

Zieliński R. (1972), Generatory liczb losowych, WNT, Warszawa

Zubrzycki S. (1966), Wykłady z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWN

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0