Grzegorz Przekota
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule podjęto problem cykliczności wskaźnika cen towarów i usług (CPI), uznając, że warto prowadzić badania mające na celu lepsze poznanie tego zjawiska, ponieważ zachowanie cen ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania gospodarski. Do określenia cykliczności CPI wykorzystano analizę harmoniczną, która pozwoliła na określenie siły i długości wahań tego wskaźnika. Badaniu poddano lata 2003–2012. CPI liczony miesiąc do analogicznego miesiąca roku poprzedniego podlega dość silnym wahaniom okresowym, liczony zaś miesiąc do miesiąca wykazuje zdecydowanie słabsze okresowe wahania.

SŁOWA KLUCZOWE

analiza harmoniczna, wahania koniunkturalne, ceny towarów, ceny usług, cykliczność wskaźnika cen towarów i usług, CPI

BIBLIOGRAFIA

Álvarez Vázquez N. J. (1995), Una alternativa a la regression múltiple en la predicción económica: aplicación al tráfico telefónico internacional, Lecture presented to the IX Reunión de la Asociación Científica Europea de Economía Aplicada (ASEPELT), Santiago de Compostela

Blanchard O. J., Fisher S. (1989), Lectures on macroeconomics, MIT Press, Cambridge

Cieślak M. (2011), Prognozowanie gospodarcze, metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Engle R. F. (1976), Band Spectrum Regression Inter, „International Economic Review”, Vol. 15

Fichtenholz G. M. (1997), Rachunek różniczkowy i całkowy, tom 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Granger C. W. J., Hatanaka M. (1964), Spectral Analysis of Economic Time Series, Princeton University Press

Pollock D. S. G. (2008), Statistical Fourier Analysis: Clarifications and Interpretations, University of Leicester, Department of Economics, „Working Paper”, No. 08/36

Portillo Pérez de Vinaspre F., Pérez Pascual P. A. (2001), Harmonic Analysis: the Aplication of Theoretical Cycles to the Economics Analysis, „Review on Economic Cycles”, Vol. 2

Sims C. A. (1990), Macroeconomics and Reality, C. W. J. Granger (red.), Modelling Economic Series, ClarendonPress, Oxford

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)