Aleksandra Baszczyńska , Aleksandra Kupis-Fijałkowska
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Artykuł przedstawia propozycję stworzenia projektu zwanego European Master in Official Statistics – EMOS, który polega na kształceniu profesjonalistów w zakresie statystyki publicznej na uczelniach europejskich zgodnie z ujednoliconym programem nauczania. Zgodnie z koncepcją EMOS efekty uczenia się i modele kompetencji wraz z programami nauczania i planami ćwiczeń zostałyby opracowane we współpracy z Eurostatem jako instytucją koordynującą oraz z narodowymi urzędami statystycznymi. Niezależnie od wybranej uczelni wraz z tytułem magistra absolwent otrzymywałby międzynarodowy certyfikat statystyki publicznej. W artykule podkreślono kluczowe problemy metodologiczne i organizacyjne oraz korzyści płynące z projektu. Ponadto opisano działania, które zostały podjęte w celu określenia stopnia zainteresowania inicjatywą EMOS, a także wskazówki dla przyszłych pracodawców dotyczące ich oczekiwań. Zidentyfikowano również możliwość realizacji projektu, zarówno z perspektywy uczelni, jak i urzędów statystycznych.

SŁOWA KLUCZOWE

statystyka publiczna, szkolenie pracowników, programy szkoleniowe

BIBLIOGRAFIA

European Statistical Training Programme (ESTP) 2013 (2013), Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/pgp_ess/0_DOCS/estat/2013%20Catalogue_v1.2_FINAL.pdf [29.11.2013]

Kofoed A., Suciu M., Zwick M. (2012), Towards a European Master in Official Statistics, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.54/2012/EMOS_paper_budapest_6_7.pdf [29.11.2013]

Oberhausen J. (2009), The New Learning and Development Framework for the European Statistical System (ESS-LDF), http://www.czso.cz/conference2009/proceedings/data/stat_edu/oberhausen_ _paper.pdf [29.11.2013]

Sorvillo M. P. (2012), EMOS as a New Tool for Training Professionals in Official Statistics: NSIs’ Point of View, http://www.cros-portal.eu/content/new-tool-training-professionals-official-statisticsnsis%E2%80%99-point-view-maria-pia-sorvillo [29.11.2013]

Sprawozdanie ze współpracy międzynarodowej, 1.4.5 Udział GUS w pracach konsorcjum w zakresie Europejskiego Programu Szkoleń Statystycznych (ESTP) (2009), GUS, http://www.stat.gov.pl/cps//rde/xbcr/gus/POZ_sds_sprawoz_ze_wspolpracy_miedzynarodowej_GUS_2009.pdf [29.11. 2013]

Trognon A. (2012), A Feasibility Study to EMOS, http://www.cros-portal.eu/content/feasibility-study-emos-european-master-official-statistics-alain-trognon [29.11.2013]

Trognon A. (2008), On the opportunity of a Master in official statistics within the future ESS--LDP?, Note for the fourth Meeting of the Task Force European Statistical Training Program (ESTP), ESTAT/TF-ESTP/2008/9

Workshop on a European Masters in Official Statistics. Executive Summary (2010a), Eurostat, Southampton Statistical Sciences Research Institute at University of Southampton, http://www.s3ri.soton.ac.uk/courses/europeanmasters/docs/EMOSWorkshop_ExecutiveSummary.doc [29.11.2013]

Workshop on a European Masters in Official Statistics. Minutes of the Meeting (2010b), Eurostat, Southampton Statistical Sciences Research Institute at University of Southampton, http://www.s3ri.soton.ac.uk/courses/europeanmasters/docs/EMOSWorkshop_Minutes.doc [29.11.2013]

Zwick M. (2012), EMOS — The European Masters in Official Statistics, http://www.cros-portal.eu/content/emos-%E2%80%93-european-masters-official-statistics-markus-zwick [29.11. 2013]

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)