Marcin Szymkowiak
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej został przeprowadzony metodą mieszaną. Oznaczało to wykorzystanie danych pochodzących ze źródeł administracyjnych, uwzględniających 20% mieszkań w Polsce. Na etapie uogólniania wyników badania reprezentacyjnego dane wymagały odpowiedniego skorygowania wag dla wszystkich osób biorących w nim udział. Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznych podstaw kalibracji oraz jej praktycznego zastosowania podczas spisu. W pracy omówiono ideę kalibracji, jak również etapy jej zastosowania w procesie dostosowania struktur płci, wieku oraz miejsca zamieszkania z danych wynikających z badania reprezentacyjnego do danych pełnego spisu (2002), który traktowano jako populację referencyjną.

SŁOWA KLUCZOWE

Narodowy Spis Powszechny, statystyka publiczna, kalibracja

BIBLIOGRAFIA

Deville J-C., Särndal C-E. (1992), Calibration Estimators in Survey Sampling, ,,Journal of the American Statistical Association”, Vol. 87

Kordos J., Zięba-Pietrzak A., Wieczorkowski R. (2011), Bootstrap method with calibration for standard error estimation of income poverty measures, „Statistics in Transition — new series”, Vol. 12, No.1

Raport z wyników Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (2012), GUS

Sautory O. (2003), Calmar 2: A New Version of the Calmar Calibration Adjustment Program, Statistics Canada International Symposium Series — Proceedings, Symposium 2003: Challenges in Survey Taking for the Next Decade

Särndal C-E., Lundström S. (2005), Estimation in Surveys with Nonresponse, John Wiley & Sons, Ltd.

Särndal C-E. (2007), The Calibration Approach in Survey Theory and Practice, ,,Survey Methodology”, Vol. 33, No. 2

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)