Józef Pociecha
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Na początku 1912 r. wśród krakowskich statystyków i ekonomistów powstał projekt utworzenia odrębnego stowarzyszenia statystyków polskich. 9 kwietnia 1912 r. władze austriackie zatwierdziły powstanie Polskiego Towarzystwa Statystycznego (PTS). Głównym celem PTS miało być przygotowywanie publikacji statystycznych obejmujących swym zasięgiem terytorium Polski, w tamtym czasie należącym do trzech zaborców. Prezesem PTS został prof. dr Juliusz Leo, burmistrz Krakowa. W artykule omówiono okoliczności powstania PTS w Krakowie, postanowienia statutowe towarzystwa, efekty działalności PTS do czasu wybuchu I wojny światowej oraz osobę pierwszego prezesa, profesora skarbowości na Uniwersytecie Jagiellońskim, burmistrza i ważnego w owych czasach polskiego polityka.

SŁOWA KLUCZOWE

statystyka, historia, Polskie Towarzystwo Statystyczne

BIBLIOGRAFIA

Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925—2000 (2002), pod red. Jana M. Małeckiego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków

Bąk-Koczarska C. (1986), Juliusz Leo — twórca Wielkiego Krakowa, PAN Oddział w Krakowie, Prace Komisji Historycznej nr 47, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź

Bieniarzówna J., Małecki J. M. (1979), Dzieje Krakowa, t. 3, Wydawnictwo Literackie, Kraków

Nowa encyklopedia powszechna PWN (1995—1996), t. 1—6, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912—1992 (1992), PTS, Rada Główna, Warszawa

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0